Entries by LacViet HR

Phân tích nghiệp vụ phần mềm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tham gia dự án phát triển phần mềm của công ty, với vai trò BA | PO của dự án Tiếp nhận, khảo sát, thu thập yêu cầu từ khách hàng theo yêu cầu phát triển của dự án, phân tích yêu cầu và dữ liệu, mô tả quy trình nghiệp […]

Tư vấn hệ thống CNTT

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Khảo sát yêu cầu, hạ tầng CNTT của khách hàng, tư vấn và hướng khách hàng đến sản phẩm/công nghệ phù hợp và có lợi cho công ty. Tính toán, thiết kế và viết giải pháp kỹ thuật, trình bày thuyết phục khách hàng. Lên BOM thiết bị và phần mềm […]

Tư vấn kinh doanh (Lương cơ bản từ 6,000,000 VND)

Công việc bạn sẽ làm:             Cold calling các khách hàng doanh nghiệp giới thiệu/chào bán sản phẩm phần mềm cho doanh nghiệp như phần mềm ERP, nhân sự, kế toán, phần cứng CNTT (danh sách sẽ do công ty cung cấp). Phối hợp với nhóm triển khai, customer support để chăm sóc khách […]

Sales Executive

  Bạn sẽ làm gì ?           Là đại diện chuyên nghiệp của LẠC VIỆT mang lại sản phẩm hữu ích cho khách hàng (sản phẩm phần mềm dành cho doanh nghiệp, tổ chức như ERP, kế toán, nhân sự và các giải pháp CNTT khác). Tiếp cận khách hàng theo lead khách hàng có […]