Entries by nvkiem

Sinh con vào tháng mấy sẽ được nhiều quyền lợi nhất?

Sinh con vào tháng mấy sẽ được nhiều quyền lợi nhất? Sinh con vào tháng mấy sẽ được nhiều quyền lợi nhất?Sinh con vào tháng mấy sẽ được nhiều quyền lợi nhất?Sinh con vào tháng mấy sẽ được nhiều quyền lợi nhất?Sinh con vào tháng mấy sẽ được nhiều quyền lợi nhất?Sinh con vào tháng mấy […]

Chinh phục trời cao cùng Lạc Việt Year end party 2017

12/02/2018 Ước mơ được bay cao, bay xa trên bầu trời Công nghệ thông tin và giữ vững vị thế chuyên nghiệp – tiên phong đã được Người Lạc Việt thể hiện qua hình ảnh chiếc máy bay cất cánh và nhanh chóng “Chinh phục trời cao” vào Tiệc tất niên 2017 ngày 2/2 vừa […]

HR Technology Conference

Helping forward-looking professionals rethink HR and leverage technology to exceed employee expectations and succeed in business is what the HR Tech Conference is all about. And that hasn’t changed in our 20 years. Sessions focus on the business process and organizational success enabled by technology and cover all the latest trends — AI, chatbots, SaaS, […]